ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας με την επωνυμία «NARRATOLOGIES Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «NARRATOLOGIES», που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής, με Α.Φ.Μ 801338914, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Αλίκη Γιοβίτσα του Βικέντε και την Αναστασία Παπαθωμά του Βασιλείου, και η οποία στην παρούσα και για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία», λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα της εταιρείας (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») και την κινητή εφαρμογή της (εφεξής «Εφαρμογή»).

Οι κάτωθι όροι της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Πολιτική Απορρήτου», αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής Narratologies, οι οποίες στο παρόν θα αναφέρονται ως «Διαδικτυακός Τόπος» και «Εφαρμογή» αντίστοιχα και αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εφαρμογής Narratologies από έναν απλό επισκέπτη, αλλά και από έναν εγγεγραμμένο χρήστη των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Χρήσης.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή στις υπηρεσίες της εφαρμογής μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέστε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Narratologies, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 75 και Φλωρίνης, ΤΚ 18345, Μοσχάτο, Αττική, Ελλάδα. Για γενικότερες απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 75 και Φλωρίνης, ΤΚ 18345, Μοσχάτο, Αττική, Ελλάδα ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@narratologies.com. Για γενικότερα ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και για οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@narratologies.com.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Narratologies. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Narratologies ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, αλλά η Narratologies δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές και τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.

1. Λίγα λόγια για το Διαδικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή

Το site narratologies.com αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις δράσεις της Εταιρείας και τις Υπηρεσίες που παρέχει.

Επιπρόσθετα, Ο Χρήστης μπορεί να κατεβάσει (download) την Εφαρμογή της Εταιρείας από το Google Play και το Apple Store δωρεάν.

Η Εφαρμογή προσφέρει στον Πελάτη/Χρήστη τη δυνατότητα να συνδυάσει την ατομική περιήγηση σε διάφορα σημεία της πόλης της Αθήνας με το παιχνίδι. Ο Χρήστης επιλέγει έναν από τους προτεινόμενους χαρακτήρες της Εφαρμογής και περπατώντας (η Εφαρμογή ακολουθεί τον δικό του βηματισμό), ανακαλύπτει καινούργια σημεία της πόλης, ενώ ενημερώνεται για την αρχιτεκτονική της περιοχής, τις παραδόσεις, τα καταστήματα, τους τοπικούς παραγωγούς και τεχνίτες, την παραδοσιακή τέχνη, και τα αξιοθέατα. Καθώς, ο Χρήστης κινείται και ανακαλύπτει περισσότερα μέρη και πληροφορίες κερδίζει πόντους, τους οποίους δύναται στη συνέχεια να εξαργυρώνει αποκτώντας εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα και προτεινόμενα καταστήματα, χώρους εστίασης και ξενοδοχεία.

 

2. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά σε φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α., που καθιστά δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητα του προσώπου.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ο όρος «Επεξεργασία» αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας στην Εταιρεία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί της Εταιρεία, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Προσωπικών Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην Εφαρμογή, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα και δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή σας στην Εφαρμογή. Η παραχώρηση των επιπρόσθετων, προαιρετικών Δεδομένων στην Εταιρεία μας, δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς συλλογής των Δεδομένων, αφού η παραχώρηση του χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Ειδικότερα, για τη δημιουργία λογαριασμού στην Εφαρμογή, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, την ηλικία του, ένα email και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, ο επισκέπτης καλείται να δηλώσει επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες, αν και εφόσον το επιθυμεί, όπως περιοχή διαμονής, ημερομηνία γέννησης, φύλο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω στοιχεία λογαριασμού είναι δυνατό να προβάλλονται και να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον Χρήστη της Εφαρμογής με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την Narratologies.

5. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς κατά την εγγραφή σας στην Εφαρμογή, καθώς και τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας.

Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Τα Δεδομένα διακρίνονται αφενός στα Προσωπικά Δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και περιλαμβάνουν τα εξής:

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

– Όνομα Χρήστη (username)

– Κωδικό Χρήστη (password)

– Ηλικία

Ειδικότερα, αναφορικά με την ηλικία, θα πρέπει να σας καταστήσουμε σαφές πως εάν είστε ανήλικος θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 16ο έτος της ηλικίας σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, διαφορετικά, η χρήση τόσο του Διαδικτυακού Τόπου όσο και της Εφαρμογής μας απαιτεί την παροχή της συγκατάθεσης των γονέων σας.

Αφετέρου δε, η Εφαρμογή συλλέγει αυτόματα με την εγκατάσταση της, την χρήση και την περιήγηση σας, συγκεκριμένα Δεδομένα, που είναι απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργεία της Εφαρμογής και τα οποία προορίζονται για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και αξιολόγησης της Εφαρμογής, όπως ειδικότερα είναι τα ακόλουθα:

– Όνομα/Επώνυμο

– Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

– Πόντοι που έχει συγκεντρώσει εντός της εφαρμογής

-Καταστήματα (ηλεκτρονικά ή φυσικά) που βρίσκονται στην εφαρμογή και έχει επισκεφτεί όπως και το πότε τα επισκέφτηκε (αν έχει επισκεφτεί φυσικό κατάστημα ξέρουμε τη θέση του χρήστη εκείνη τη χρονική στιγμή)

– Σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη τα οποία βρίσκονται στην εφαρμογή και έχει επισκεφτεί όπως και το πότε τα επισκέφτηκε (ξέρουμε λοιπόν τη θέση του χρήστη εκείνη τη χρονική στιγμή)

– Σημεία και γειτονιές (με όρους εφαρμογής) που έχει επισκεφτεί

– Αξιολόγηση σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα που έχει επισκεφθεί

Τα τελευταία Δεδομένα μπορούν να διακριθούν στις κάτωθι κατηγορίες:

● Δεδομένα Καταγραφής και Χρήσης

Τα Δεδομένα αυτά συλλέγονται για σκοπούς ανάλυσης και εσωτερικής αξιολόγησης της Εφαρμογής, καθώς και για εμπορική αξιοποίηση και καταγράφονται σε ειδικούς φακέλους (Cloud της Εταιρείας). Αναλόγως της χρήσης της Εφαρμογής, τα Δεδομένα καταγραφής μπορούν να αφορούν την διεύθυνση IP, στοιχεία της συσκευής σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, καθώς και ρυθμίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη δράση σας στην Εφαρμογή, όπως την ημερομηνία και τον χρόνο χρήσης της, σελίδες και έγγραφα που είδατε, αναζητήσεις και άλλες ενέργειες. Επίσης, τα Δεδομένα μπορεί να αφορούν πληροφορίες συμβάντων της συσκευής σας, όπως περιπτώσεις αποτυχίας σύνδεσης με το σύστημα και άλλα ανάλογα τεχνικά ζητήματα.

Τα Δεδομένα συσκευής αφορούν σε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το κινητό, το tablet ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για να εισέλθετε στην Εφαρμογή. Αναλόγως της συσκευής που χρησιμοποιείται, τα Δεδομένα συσκευής μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως την διεύθυνση IP ή τον διακομιστή μεσολάβησης (proxy server), τον αριθμό ταυτοποίησης της εφαρμογής στη συσκευή σας, την τοποθεσία, το πρόγραμμα περιήγησης, το μοντέλο της συσκευής, τον πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ και/είτε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος και άλλα.

Επίσης, μπορεί να σας ζητήσουμε την άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένες λειτουργίες της συσκευής σας, όπως η κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου, ο χώρος αποθήκευσης και άλλες λειτουργίες. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την δυνατότητα πρόσβασης μας σε αυτά μπορεί να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

● Δεδομένα Τοποθεσίας

Συλλέγουμε Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας, η οποία μπορεί να είναι είτε ακριβής είτε ασαφής. Το πόσες πληροφορίες συλλέγουμε αναφορικά με την τοποθεσία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις την συσκευής που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στην Εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούμε τεχνολογία GPS, QR κωδικούς ή άλλη παρόμοια εχνολογία προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες γεωτοποθεσίας που μας πληροφορούν για την τρέχουσα τοποθεσίας σας, με βάση την διεύθυνση IP σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην συλλέγουμε πληροφορίες τοποθεσίας σας είτε μην επιτρέποντας μας την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είτε απενεργοποιώντας την ρύθμιση τοποθεσίας σας από την συσκευή. Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, πως αν επιλέξετε να μην μας επιτρέψετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα στοιχεία από τις Υπηρεσίες μας (πχ εξαργύρωση πόντων).

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω της Εφαρμογής για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια.

– Για να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής. Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατικής της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία Υπηρεσιών, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση των Υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει (π.χ. εξαργύρωση πόντων μέσω παροχής εκπτώσεων σε συνεργαζόμενα και προτεινόμενα καταστήματα κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαθέτουμε Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους, δείτε παρακάτω τους όρους 9 και 10 της παρούσας.

– Για τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα Δεδομένα που μας παρέχεται προκειμένου να σας παρέχει λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η παροχή Υπηρεσιών.

– Για την Επικοινωνία, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο με τα αιτήματα/ερωτήματα σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

– Για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

– Για να εξασφαλίσουμε ότι θα σας εμφανίζεται πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στον Διαδικτυακό Τόπο ή στην Εφαρμογή μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει δίνοντάς μας τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις Εφαρμογής ή – για τον Διαδικτυακό μας Τόπο – τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίσουμε μια λίστα με Υπηρεσίες που κοιτάξατε πρόσφατα ή να σας προσφέρουμε συστάσεις με βάση το ιστορικό αγορών σας και οποιαδήποτε άλλα Δεδομένα έχετε μοιραστεί μαζί μας.

– Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.

– Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών, Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

– Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ’ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

– Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης υπηρεσιών και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

– Σας γνωρίζουμε τέλος, ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρία.

7. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο Χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη /μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

– Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης.

– Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

– Τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.).

– Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

● Καταστήματα ή/και εμπορικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρεία για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μέσω της Εφαρμογής. Πρόκειται για τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις που, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, θα προτείνονται και θα προβάλλονται μέσω της Εφαρμογής και θα σας παρέχουν συγκεκριμένες εκπτώσεις για την πραγματοποίηση αγορών ως μορφή εξαργύρωσης των πόντων που θα συγκεντρώνετε κατά την περιήγηση σας.

● Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των υπηρεσιών, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

● Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής μας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).

● Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Επίσης, και εσείς μπορείτε να κοινοποιείτε τα Δεδομένα σας:

● Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον Δικτυακό Τόπο ή την Εφαρμογή μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την Εταιρεία μας. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθιστάτε διαθέσιμες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας.

10. Ποια η πολιτική που εφαρμόζεται από τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω;

● Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.

● Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβαση μας μαζί τους.

● Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

● Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτη στον Δικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεων τους μαζί μας:

● Google

● Meta

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με mail στο info@narratologies.com

11. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

● να τηρούν εχεμύθεια,

● να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

● να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

● να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

12. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

● Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του Δικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχατε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

● Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας – ΗΠΑ.

13. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές υπηρεσιών, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

14. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ιστότοπος narratologies.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επιπλέον, για τους χάρτες και την περιήγηση σας στην Εφαρμογή χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Mapbox SDK.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο, μέσω της πλατφόρμας Google Firebase που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

15. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

– Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

– Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

– Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

– Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

– Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

– Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

– Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

16. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (NARRATOLOGIES I.Κ.Ε., Θεσσαλονίκης 75 και Φλωρίνης, ΤΚ 18345, Μοσχάτο, Αττική, Ελλάδα)ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση:

● αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

● αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την Εταιρεία μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

● Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

● Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει ένα αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργεί για τον σκοπό αυτό.

17. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

18. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

19. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

20. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 03/11/2021.

21. Ερωτήσεις και σχόλια

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας να ελέγχετε τον χειρισμό από την Εταιρεία μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να σας βοηθήσει:

● Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@narratologies.com ή

● Επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 75 και Φλωρίνης, ΤΚ 18345, Μοσχάτο, Αττική, Ελλάδα.